La font de Murla, la font de Murla,
es una font de collóns,
de nit i dia, de nit i dia,
l’aigua cau a borbollóns.

Així diu una cancioncilla popular que pretén posar en relleu la importància que la font va tindre per al poble i comarca de Pop, raó de ser de l’assentament humà als peus del Cavall Verd, en el que podríem dir ‘morro’ (del vocable llatí ‘murra’, possiblement origen del topònim ‘Murla’) de la citada muntanya. És el brollador natural més abundant dels paratges de Pop, i basten uns dies de pluja per a veure com les seues quatre canelles salten per damunt de la seua tassa arribat a cobrir diversos escalons de les graderies que porten fins ella.

Canalitzada l’aigua des del brollador a la font, que es troba a escassos cinquanta metres d’aquest, allí començava pràcticament el recinte urbà per l’oest. L’any passat va ser restaurada encertadament conservant en part les antigues graderies de velles lloses, les pedres carreus del recinte i un artístic reixat que completa el conjunt. Lamentablement, el safareig (‘llavador nou’) i l’abeurador municipal situat junta a la font, van perdre el seu aspecte tradicional de pedra i vorades, apte per a les cavalleries, en una intervenció realitzada per a millorar el flux de les aigües cap al barranc contigu.