Dos són els safaretjos que té la població. El primer, el ‘llavador vell’, es troba situat al costat del mur sud del castell de Pop. Fins ell vénen canalitzades les aigües de la font per davall de les cases i les seues aigües servien abans per als escassos regs que tenia la població en la zona d’horta. Es troba bastant deteriorat però és digne de protecció donada la seua antiguedad.

El segon, el ‘llavador nou’, situat al costat de la font, al carrer del seu nom, ha sigut desgraciadament molt modificat per una desencertada intervenció en el conjunt, duta a terme l’any 1997, que ha deixat irrecognoscibles el ‘beurador’ de les cavalleries, el safareig i la font.