Serveis socials

L’Ajuntament presta els Serveis Socials a través de la Macomunitat Serveis Socials Marina Alta.

El servei el presta la Treballadora Social Ana Martí, a l’Ajuntament els dijous de 9:30 H a 10:30 H, amb cita prèvia.

Les persones que necessitin del “Servei d’Atenció a la Llei d’Autonomia i Atenció a Persones en Situació de Dependència” el servei es presta per la Treballadora Social Melani Barrés, els divendres cada quinze dies, amb cita prèvia.

La cita es podrà sol·licitar a l’Ajuntament o trucant  al telèfon 965.581.001.