Informaciò

El poble de Murla remunta el seu orígen a una alqueria medieval que va créixer al voltant del castell de Pop, actual església del municipi i el qual ha donat nom a aquesta vall. En el segle XI, Murla dominava l’accés de la vall, una vall morisca fins a 1609 quan va passar a convertir-se en el primer poble repoblat per cristians que van arribar acompanyats de Jaume I.

Aquest passat morisc apareix recollit en el mateix escut de Murla. Aquest mostra, d’una banda el castell en or, en record de l’antiga fortalesa medieval. En segon lloc, de plata, la creu de Santiago, símbol de cristianisme. I finalment, el creixent de plata, és dedir la mitja lluna símbol àrab, tots dos evocant el seu passat.

Més informació sobre Murla en els nostres fullets turístics

Descarregar fullet Murla va de sentits. Obri en nova pestanya
Descarregar fullet Murla Turisme Actiu. Obri en nova pestanya

Vine a conéixer-nos

Murla. Alicante poble a poble

Després de desaparéixer el cultiu del raïm moscatell que antany cobrira quasi tot el terme, l’ametler i el taronger s’han imposat en aquesta xicoteta població de Murla.

Veur el vídeo

Fins al segle XVII va ser capital de la vall formada pel riu Pop o Xaló. A aquesta bella conca va acabar per donar-li nomene el Castell de Pop, que hui és església parroquial de Murla i un dels seus monuments de visita obligada. Els habitants d’aquest poble a penes sobrepassen el mig miler, són de caràcter amable i la tranquil·la vila resulta, pel seu interés històric i cultural, visita obligada per la comarca de la Marina Alta.