Se celebra amb la solemnitat acostumada en cada un dels dies que marca la litúrgia i sempre amb l’acompanyament de nadales populars que interpreta el Cor Parroquial, gelós de preservar aquesta tradició que a Murla es conserva intacta.