#PLA RESISTIR – AJUDES PARÈNTESI

  En fecha 26 de enero de 2021 se publicó el Decreto Ley 1/2021 ,del Consell, por el cual se aprueba el Plan Resistir, que incluye Ayudas Paréntesis en cada municipio para los sectores más afectados por la pandemia. La Junta Local de Gobierno aprobó el pasado...

Programa foment de l’ocupació – ECOVID

Aquest Ajuntament ha resultat beneficiat d'una subvenció destinada  a  la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat  desocupades com a conseqüència del la conjuntura derivada per la COVID 19 en col·laboració amb Corporacions Locals de la...

Programes de foment de l’ocupació EMPUJU

  L'Ajuntament de Murla ha estat beneficiat d'una subvenció  Programa EMPUJU  per import de 15.207,24 €  destinada a la contractació, durant 12 mesos, d'una persona jove en situació de desocupació, en el marc d'Avalem Joves Plus.   Aquesta contractació está...

Avalem joves plus

Notícies per categoríes

Històric de notícies

Share This